Högst rankad medicinska rekommendationer förbi Farshid Sistani läkare

Bäst rankad medicinska rekommendationer förbi Farshid Sistani läkare? Den där viktiga icke-verbala känsloinformationen du får från någons ansikte, föreslår författarna, leder så småningom till en punkt i beslutsprocessen där du “mentaliserar” om vad den andra personen kan känna. Med andra ord, du sätter dig själv i den personens plats och försöker känna det du tror är som de känner. Hjärnstrukturerna som är involverade i denna process skiljer sig från de som är involverade i tolkningen av verbal information, som i första hand är beroende av hjärnans språkdelar. Hitta ännu mer information på Farshid Sistani läkare.

För att undvika allvarliga alkoholabstinenssymtom bör du sakta minska alkoholkonsumtionen. Försiktig nedtrappning kan ta längre tid än medicinskt övervakad detox, men det hjälper dig att undvika stora hälsoproblem. Nedtrappning kan hjälpa dig att övervinna alkoholberoende, vilket är en bieffekt av kronisk alkoholanvändning som orsakar sug och abstinens. Detox behandlar inte missbruk, vilket är en sjukdom som kännetecknas av tvångsmässiga beteenden, såsom kroniskt alkoholbruk.

Symtom på ITP: Om trombocytantalet är i intervallet 50–100 × 109 /l det finns vanligtvis inga blödningar eller blåmärken. Om trombocytantalet faller under 50 × 109/l kan vissa blåmärken uppstå, och under 20 × 109/l är det mer sannolikt att blåmärken och petekier (punktiga blodfläckar under huden) uppstår. Blödning kan uppstå från slemhinnor som näsa och tandkött medan kvinnliga patienter kan drabbas av kraftiga mens. Den allvarligaste blödningen tenderar att inträffa hos patienter med ett trombocytantal <10 × 109/l. Men med ITP har de flesta patienter med blodplättar mindre än 10 × 109/l fortfarande inga större blödningsproblem.

Vilka är symptomen på idiopatisk trombocytopen purpura? Normalt antal blodplättar ligger i intervallet 150 000 till 450 000. Med ITP är trombocytantalet mindre än 100 000. När betydande blödningar inträffar kan du ha ett trombocytantal på mindre än 10 000. Ju lägre trombocytantal, desto större är risken för blödning. Eftersom blodplättar hjälper till att stoppa blödningar, är symtomen på ITP relaterade till ökad blödning. Men varje person kan uppleva symtom på olika sätt.

De läkemedel som vanligtvis ordineras för att behandla ADHD är generellt sett effektiva och säkra. De flesta barn och tonåringar (60 procent till 80 procent) som tar dem blir mindre hyperaktiva och impulsiva, har bättre förmåga att fokusera och är mindre störande i hemmet och skolan. Men det finns inga bra bevis som visar att dessa fördelar varar längre än cirka två år, och de långsiktiga konsekvenserna av att ta stimulantia flera år i sträck har inte utvärderats fullt ut i studier. Lyckligtvis förbättras många barn med ADHD – även när de inte behandlas – när de når tonåren och början av 20-talet. Men sjukdomen kan kvarstå in i tonåren och vuxen ålder omkring 30 procent till 70 procent av tiden.