Dental health guides and urgent dental services in Gliwice

High quality dentist and teeth health guides Gliwice, Poland? Ditch the Pacifier by Age 2 or 3: There are lots of good reasons to let your child use a pacifier, but in the long term it can affect how his teeth line up. It can also change the shape of the mouth. Talk to your doctor if he’s still using a pacifier past age 3. Once they begin to erupt, brush teeth twice a day with a fluoride toothpaste in an amount no more than a smear the size of a grain of rice – use a soft-bristle toothbrush. Take the bottle away after your child finishes drinking to prevent baby bottle tooth decay. Baby bottle tooth decay can happen when babies drink milk, formula, or juice from bottles over long periods of time or fall asleep with the bottle.

You may be surprised to discover that baking soda is a natural tooth whitener. It’s actually in most kinds of toothpaste! To use it directly on your teeth and whiten them mix a quarter of a teaspoon of baking soda with some water to make a paste. Then simply apply it to your teeth. You’ll need to do this every day to see the effects, it’s a gradual process. This is great for your teeth and your gums. Simply add a teaspoon of salt to a cup of boiled water and let it cool. You can then use it in the same way as you would a mouthwash. The salt is a natural antibacterial, killing unfriendly bacteria in your mouth.

White teeths advices. Do you need to maintain healthy teeth and gums? Here are a few advices: Eat More Foods That Contain Malic Acid: Fruits like apples, pears and strawberries are malic acid rich and can actually help with whitening teeth. Eating more of these foods will help naturally whiten teeth. Those are just but a few tips that you can hack when it comes to whitening your teeth at home. However, the best way to whiten your teeth naturally, though it may not be the most convenient, is to simply brush your teeth with an appropriate toothpaste after eating or drinking something. As long as you’re consistent, you will see vast improvements. One simple strategy can help maintain white teeth: brush. Brush at least twice daily. Even better, brush after every meal and snack. Brushing helps prevent stains and yellow teeth, especially at the gum line. Both electric and sonic toothbrushes may be superior to traditional toothbrushes in removing plaque and surface stains on teeth. Also, don’t forget to floss and use an antiseptic mouthwash daily.

From your family and friends, you may have heard root canal treatment is a painful and terrible experience! We hope to put this urban legend to rest. Through dental decay, deep fillings or trauma – bacteria can travel into the internal chamber of the tooth known as the pulp. This will effectively damage or ‘kill’ the nerves/blood vessels. It can cause symptoms such as pain, tenderness and if left untreated can result in abscess/swelling. The only effective way of getting rid of these bacteria is to carry out root canal treatment. This treatment uses two different mechanisms – using a file and antibacterial solution to dissolve and kill the bacteria. Once this has been achieved we aim to fully close the canal space by using a special filling material to stop bacteria from thriving inside the canal once again. See extra details on https://dentysta.eu/.

Eat smart. At every age, a healthy diet is essential to healthy teeth and gums. A well-balanced diet of whole foods — including grains, nuts, fruits and vegetables, and dairy products — will provide all the nutrients you need for healthy teeth and gums. Some researchers believe that omega-3 fats, the kind found in fish, may also reduce inflammation, thereby lowering risk of gum disease.

For our Polish readers :

Nie poczujesz bólu m.in. przez endorfiny i hormon szczęścia: Jak zapewnia dentysta, po ich aplikacji osoba poddawana znieczuleniu nie będzie czuła ani momentu wkłucia się igły, ani jej wędrówki w tkance miękkiej i kości, ani nawet rozpierającego bólu, jaki często towarzyszył wprowadzaniu płynu. Ból zastąpi tutaj lekkie mrowienie. – Wysłana przez urządzenie seria sygnałów o wysokiej częstotliwości dosłownie zablokuje impuls nerwowy, niosący informację o bólu do mózgu. Taka blokada nastąpi już po kilku sekundach od ich wysłania w miejsce, w które lekarz będzie chciał wbić znieczulenie – wyjaśnia stomatolog.

O Gliwicach może wkrótce być głośno. W jednym z tamtejszych gabinetów stomatologicznych wdrażany jest właśnie pionierski na świecie projekt relaksacji i koncentracji pacjentów przed zabiegami. Ma w tym pomóc stosowana do tej pory w psychiatrii i neurologii metoda neurofeedback, czyli trening umysłu oraz stworzony przez amerykanów i sfinansowany przez 434 internautów z całego globu wynalazek – Puzzlebox Orbit, niewielki prototyp helikoptera (tzw. braincoptera), sterowany w całości falami mózgowymi.

Jeśli dentysta podczas oglądania zdjęć RTG tradycyjnych lub radiograficznych nie zauważył np. resorpcji korzenia zębowego, rozpoczynającego się stanu zapalnego w tkankach przyzębia lub tkwiącego w kanale zębowym fragmentu ułamanego narzędzia endodontycznego, dzięki badaniu CBCT już tego nie przeoczy. Tomografia CBCT (z ang. Cone Beam Computed Tomography), znana też jako tomografia wolumetryczna lub stożkowa, to rozwiązanie, które od kilku lat rewolucjonizuje światową stomatologię – tu nic się nie ukryje, gdyż dzięki temu krótkiemu badaniu dentysta uzyskuje obrazy badanego obszaru, na których bardzo dokładnie widać szczegóły anatomicznej budowy o wielkości zaledwie 75 mikrometrów. To na chwilę obecną jedyne dostępne na świecie rozwiązanie do diagnostyki stomatologicznej, poprzez które można uzyskać jednocześnie obrazy struktur kostnych i tkanek miękkich.

Powszechnie stosowana diagnostyka RTG, choć jest niewątpliwie bardzo użytecznym narzędziem do obrazowej oceny zdrowia tkanek, nie wykrywa jednak obecności bakterii i wytwarzanych przez nie toksyn. Pojawił się jednak OroTox – opracowany przez niemieckich naukowców całkowicie bezbolesny i dokładny test, który w ciągu dosłownie 5 minut odpowie na pytanie, czy wyleczony kanałowo ząb (lub zęby) może być źródłem zakażenia. To pierwszy na świecie test tego typu. OroTox można wykonać w gabinecie Dentysta.eu i na podstawie wyniku badania podjąć wyważoną decyzję, co robić dalej z zębem podejrzewanym o powodowanie zagrożenia dla organizmu: usunąć, czy wykonać ponowne leczenie kanałowe i założyć nowe wypełnienie stomatologiczne. Przeczytaj więcej informacji na tej stronie dentysta from Gliwice.