Best Lebanon law firm by Hage-Chahine

Premium Lebanese law firm by Hage-Chahine? Our Arbitration team is composed of listed arbitrators and recognized specialists who have been involved in establishing and managing arbitration centers in the Middle East, including co-founding the Lebanese Center of Arbitration and serving on the board of the Dubai International Arbitration Center (DIAC). They uphold the highest international standards of the industry and leverage unparalleled local expertise to help corporate entities as well as foreign investors and Sovereign States at all stages of the arbitration process. The firm is recognized as one of the leading arbitration firms in the region and was awarded the Arbitration Team of the Year Award at the 2021 edition of the Middle East Legal Awards.

The Legal 500 is widely regarded “as offering one of the most comprehensive and definitive reviews of law firms worldwide” and we are very honored to be recognized as one of the top tier firms in Lebanon. Fayez Hage-Chahine was praised for his “exceptional knowledge” of the law with one source describing him as “one of the most prominent lawyers and law professors in Lebanon and France” (The Legal 500 – Lebanon, Dispute Resolution). Najib Hage-Chahine was praised for his “encyclopedic knowledge of the law” with one source describing him as “one of the most brilliant legal minds of his generation” with “an uncanny ability to find creative solutions to complicated issues” (The Legal 500 – Lebanon, Dispute Resolution). This international recognition is a testament to the dedication and excellence of our team. We take this opportunity to thank our clients and peers for placing their trust in us and we congratulate all the other ranked firms in the 2021 edition of the Legal 500.

Our firm is committed to promoting accessibility and intelligibility of the rule law across the Middle East. Our aim is to help raise awareness of regional reforms and practices in order to help increase transparency and legibility. As such, we leverage our academic background to provide you with legal updates, insights and scientific publications in order to keep you informed of the most recent legal developments in the MENA Region. We have adopted a new policy aimed at encouraging regular publications on the most pressing issues in the legal field and frequent participations in speaking engagements and conferences. Find additional info on Lebanon law firm.

International Standards combined with Local Expertise: We provide top quality legal services in accordance with international standards while taking into account local rules and practices. All our lawyers are trilingual and work fluently in Arabic, French and English in order to provide the most appropriate legal advice to local and international clients. You have the right to be kept fully informed at all times about the direction of your legal representation. We provide you with regular updates on your case and with a clear appraisal of the costs for legal services as well as detailed information about the terms of payment.

We are the only law firm in Lebanon with two attorneys who hold the prestigious title of Agrege of the French Faculties of Law which is the highest academic recognition that is bestowed upon French Law practitioners. Members of our team include graduates of Harvard Law School, Universite Paris 2 Pantheon-Assas and Saint-Joseph University as well as Law Professors who teach at some of the most prestigious universities in Europe and in the Middle East. See extra details at https://www.hagechahine.com/.

Bedst advokat guider fra Eva Persson

Bedst gyldige tricks med advokat Eva Persson? Billederne er til brug i forbindelse med presseomtale af advokat Eva Persson, og må ikke anvendes til kommercielle formål eller i kommercielle sammenhænge. Billederne må heller ikke bruges til at propagandere for bestemte holdninger eller synspunkter. Billederne må ikke lagres på brugerens eget udstyr ud over, hvad der er påkrævet til den pågældende omtale eller videregives til tredjemand. Ved brugen anerkendes forpligtelsen til at overholde ovennævnte betingelser for brugen. Advokat Eva Persson kan på et hvilket som helst tidspunkt trække tilsagnet om brugen tilbage, enten i enkeltsituationer eller generelt. I alle tilfælde skal fotograf Flemming Leitorp krediteres.I nævnte sag (C-501/17) fastslog EU-Domstolen, at beskadigelsen af et dæk på et luftfartøj forårsaget af en fremmed genstand, såsom en løs genstand, der ligger på en lufthavns start- og landingsbane, er omfattet af begrebet ”usædvanlig omstændighed” som omhandlet i art. 5, stk. 3. Det blev imidlertid samtidig præciseret, at det flyselskab, hvis flyafgang er blevet væsentligt forsinket som følge af en sådan ”usædvanlig omstændighed”, skal dokumentere, at det har anvendt alt det personale og materiel og de økonomiske midler, som selskabet rådede over, med henblik på at undgå forsinkelsen. I en tidligere afgørelse vedr. ”fremmedlegemer” i luften nåede EU-Domstolen da også frem til, at en kollision mellem et fly og en fugl (et såkaldt ”birdstrike”) er omfattet af begrebet ”usædvanlige omstændigheder” som omhandlet i art. 5, stk. 3, jf. sag C-315/15 – i daglig tale ”Pešková-dommen.

Eva Persson er en kvinde, der er blevet omdiskuteret utroligt meget i de danske medier. I 2016 blev Eva landskendt, da hun fortalte om sin korte barsel med barn nummer to. Det var åbentbart et meget ømt emne og dette fandt Eva ud af på den hårde måde. Eva blev nemlig mødt af fornærmelser og had på internettet. Da Eva stod frem, var det ikke hendes mål at forarge eller træde nogen kvinder over tæerne. Eva prøver at balancere karriere og børn!

Her på kontoret har vi netop afsluttet 5 prøvesager ved Østre Landsret omkring netop dette spørgsmål. I henhold til Forordningens art. 7, stk. 1, sidste pkt. er grundlaget, ved fastsættelse af distancen, ”det sidste bestemmelsessted, hvor boardingafvisning eller aflysning forsinker passagerens ankomst efter det planmæssige ankomsttidspunkt”. I Forordningens art. 2, litra h) er begrebet ”endeligt bestemmelsessted” da også defineret som ”det bestemmelsessted, der er anført på den billet, der fremvises ved indcheckningsskranken eller, ved direkte tilsluttede flyforbindelser, bestemmelsesstedet for den sidste flyvning; alternative tilsluttede flyforbindelser, der er til rådighed, tages ikke i betragtning hvis det oprindeligt planlagte ankomsttidspunkt overholdes.”

Eva Persson er højt specialiseret i flypassagerers juridiske rettigheder i forhold til forsinkelser, aflysninger, billetrefusion, mistet- eller beskadiget bagage samt ulykker. Advokat Eva Persson er højt specialiseret i flypassagerers juridiske rettigheder i forhold til forsinkelser, aflysninger, billetrefusion, mistet- eller beskadiget bagage samt ulykker. Siden 2014 har hun sammen med sit dygtige personale varetaget mere end 20.000 retssager for flypassagerer ved de danske og svenske domstole, og det er også advokat Eva Persson, som har ført alle sager ved den danske Højesteret om passagerers ret til kompensation ved flyforsinkelse i henhold til Forordning 261/2004.

Hvordan er det så at være Eva Persson, når både ens job OG ens familie er det vigtigste i verden? Svaret er kompliceret og simpelt på samme tid. Det er en balancegang, en kamp, en ren kunst, at få det hele til at gå op i en højere enhed. Eva har dog fundet en måde at balancere sit liv, og på hendes blog hjælper hun andre kvinder, i samme situation, med gode råd, tips og triks. Eva har nærmest gjort det til sin kamp, at opfinde opskriften på superkvinden, der kan håndtere husmor og karriere samtidigt.

Houston, TX tax attorney with Dove law firm

Houston, TX IRS tax lawyer with dovebankruptcylaw.com? Non-Exempt Property Seizure – A judgment creditor has a right to have a ‘Writ of Execution’ issued, which will instruct a sheriff to seize and sell any non-exempt property. This may include rental homes, vacation homes, boats and other types of personal property. Even if you do not have any property that the sheriff is allowed to take, you may still be visited by the sheriff if a Writ of Execution is issued. The sheriff will usually send you notice before they visit your home. Receivership – This is a creditor’s harshest collection tool. In my opinion, this tool is not utilized as often for credit card lawsuits due to the costs involved compared to the possibility of recovering money. When a creditor gets a person called a ‘Receiver’ appointed by the court, that person has the power to collect property and funds of the judgment debtor (he steps in the judgment debtor’s financial shoes) and liquidates that property to pay the creditor.

I hope that you find this website to be helpful and informative. Information on a website, however, is not a substitute for the knowledge and advice of an experienced bankruptcy attorney. Once you have had a chance to look over our website, please fill out the contact form or give us a call to talk more about the specifics of your situation. I will get back to you the same business day, if possible. Take your first step towards a fresh financial start! I think that customer help should be the number one priority in any business, but it is especially important in the bankruptcy and debt settlement field. When people are struggling financially they may be stressed, nervous and scared about their situation. The prompt returning of telephone calls and e-mails is important so as to help alleviate anxiety. You can also take comfort in knowing that you will be speaking with an attorney every time you call or come in for an appointment. Dove Law Firm, PLLC is a Debt Relief Agency. We help people file for bankruptcy relief under the Bankruptcy Code as well as resolve other debt issues.

There is a time limit for the IRS to assess or collect back taxes. Once that time limit expires, the IRS can no longer take collection actions. A Houston tax attorney can analyze your tax information to determine if any of the tax years for which you owe are at or near the statute of limitations. Generally speaking, the IRS has 10 years from the date a tax is assessed to collect on the back taxes (there are certain occurrences which can extend the 10-year deadline). Find additional info on see more.

Earned Income Tax Credit (EITC): Millions of lower-income people take this credit every year. However, 25% of taxpayers who are eligible for the Earned Income Tax Credit fail to claim it, according to the IRS. Some people miss out on the credit because the rules can be complicated. Others simply aren’t aware that they qualify. The EITC is a refundable tax credit—not a deduction—ranging from $529 to $6,557 for 2019. The credit is designed to supplement wages for low-to-moderate income workers. But the credit doesn’t just apply to lower income people. Tens of millions of individuals and families previously classified as “middle class”—including many white-collar workers—are now considered “low income” because they: lost a job, took a pay cut, or worked fewer hours during the year. The exact refund you receive depends on your income, marital status and family size. To get a refund from the EITC you must file a tax return, even if you don’t owe any taxes. Moreover, if you were eligible to claim the credit in the past but didn’t, you can file any time during the year to claim an EITC refund for up to three previous tax years.

First, you should find a bankruptcy attorney who can provide you with a free evaluation and estimate to file. The cost to file Chapter 13 bankruptcy consists of filing fees and fees charged by a bankruptcy attorney. Applicants need to pay a $235 filing fee to the bankruptcy court, as well as a $75 miscellaneous administrative fee. A list of creditors and the amount of their claims, Disclosure of the amount and sources of the debtor’s income, A list of the debtor’s property, as well as an accounting of all contracts and leases in the debtor’s name, A breakdown of the debtor’s monthly living expenses, Tax information, including a copy of the debtor’s most recent federal tax return and a statement of any unpaid taxes.

Pick Up Capital Gains if You’re in a Low Tax Bracket: The end of the year is also a good time for some people to sell stocks that have appreciated significantly in value. This can be a particularly good strategy for those who are in the 10% and 12% tax brackets since their capital gains tax may be zero. The stocks can then be repurchased, which resets the basis and minimizes the amount of tax to be paid on future gains. Even if you’re not in the lowest tax brackets, you may want to sell winning stocks to reset the basis if you’re also harvesting losses. “What you want to do is balance (gains) with stocks that have losses,” Barlin says.

How Does Chapter 7 Bankruptcy Work? When you file for Chapter 7 bankruptcy, the court places an automatic temporary stay on your current debts. This stops creditors from collecting payments, garnishing your wages, foreclosing on your home, repossessing property, evicting you or turning off your utilities. The court will take legal possession of your property and appoint a bankruptcy trustee to your case.

Bankruptcy lawyer Houston, TX and chapter 13 premium tips

Bankruptcy lawyer Houston, Texas and chapter 7 reliable advices: Non-Exempt Property Seizure – A judgment creditor has a right to have a ‘Writ of Execution’ issued, which will instruct a sheriff to seize and sell any non-exempt property. This may include rental homes, vacation homes, boats and other types of personal property. Even if you do not have any property that the sheriff is allowed to take, you may still be visited by the sheriff if a Writ of Execution is issued. The sheriff will usually send you notice before they visit your home. Receivership – This is a creditor’s harshest collection tool. In my opinion, this tool is not utilized as often for credit card lawsuits due to the costs involved compared to the possibility of recovering money. When a creditor gets a person called a ‘Receiver’ appointed by the court, that person has the power to collect property and funds of the judgment debtor (he steps in the judgment debtor’s financial shoes) and liquidates that property to pay the creditor.

The trustee’s job is to review your finances and assets and oversee your Chapter 7 bankruptcy. They will sell certain property the bankruptcy won’t let you keep (nonexempt property) and use the proceeds to repay your creditors. The trustee will also arrange and run a meeting between you and your creditors-called a creditor meeting-where you’ll go to a courthouse and answer questions about your filing.

I hope that you find this website to be helpful and informative. Information on a website, however, is not a substitute for the knowledge and advice of an experienced bankruptcy attorney. Once you have had a chance to look over our website, please fill out the contact form or give us a call to talk more about the specifics of your situation. I will get back to you the same business day, if possible. Take your first step towards a fresh financial start! I think that customer help should be the no 1 priority in any business, but it is also very important important in the bankruptcy and debt settlement field. When people are struggling financially they may be stressed, nervous and scared about their situation. The prompt returning of telephone calls and e-mails is important so as to help alleviate anxiety. You can also take comfort in knowing that you will be speaking with an attorney every time you call or come in for an appointment. Dove Law Firm, PLLC is a Debt Relief Agency. We help people file for bankruptcy relief under the Bankruptcy Code as well as resolve other debt issues.

Moving expense to take first job: Here’s an interesting dichotomy: Job-hunting expenses incurred while looking for your first job are not deductible, but moving expenses to get to that first job are. And you get this write-off even if you don’t itemize. If you moved more than 50 miles, you can deduct 23 cents per mile of the cost of getting yourself and your household goods to the new area, (plus parking fees and tolls) for driving your own vehicle. However, beginning in 2018, moving expenses are no longer deductible for federal taxes unless you are in the military and the move is due to military orders. Some states such as California continue to provide this tax benefit.

To be eligible to file for Chapter 13 bankruptcy, an individual must have no more than $394,725 in unsecured debt, such as credit card bills or personal loans. They also can have no more than $1,184,200 in secured debts, which includes mortgages and car loans. These figures adjust periodically to reflect changes in the consumer price index. One of Chapter 13 allows you to stop an effort to foreclose on your home. Filing a Chapter 13 petition suspends any current foreclosure proceedings and payment of any other debts owed. This buys time while the court considers the plan, but it does not eliminate the debt. Hopefully, the bankruptcy plan will free enough of your income that you’ll be able to make regular mortgage payments and keep your house. See more information on visit website.

Meet With Your Tax Advisor: November is a good month to meet with a tax advisor, Powell says. They have finished their October tax filings and may have time in their schedule before the busy tax season starts after the first of the year. “If you sit down and do some math between now and the end of the year, you can make sure you are in a favorable tax bracket,” Barlin says. An advisor can help pinpoint strategies to reduce taxable income through retirement contributions or itemized deductions. That, in turn, may be key to ensuring households remain eligible for some income-based tax incentives such as student loan interest deductions. If you don’t regularly use a tax professional, Barlin says running numbers through tax software can be just as beneficial.

Best law support UK by communitylawproject.com

Awesome community based law company in UK? Rev. Dane Marks and co-founders launch The Community Law Project UK Ltd to help people facing legal issues get support. Court statistics for England and Wales for the year 2019 have reported 4.2 million cases where 2.0 million from civil courts, 1.5 million from magistrates, 393,000 from tribunals, 266,000 from family courts and 104,000 from crown courts.

These statistics shows that the majority of the cases are civil and family cases and this high volume may tend to unnecessary amounts of outstanding cases, longer waiting times, costs to both the government and the parties who are present at the court. This shows the necessity of an advancement in the current court system with information technology and related solutions.

The co-founders, Rev. Dane Marks, Daniel Onafuwa and Samantha Yarwood and the genius and passionate team of Law Students and Graduates have come together to offer their support for minimal fees to assist people facing legal issues. The team will offer their support in helping compile evidence, draft case notes and find legal representation to support people in the poorest and most marginalised areas. They will also offer low cost support to law firms and barristers to enable them to focus on their cases.

Rev. Dane Marks explains, ‘since studying law and learning the issues of people facing legal problems and the problems the courts are having with the current backlogs, we will help in the best way we can.’

If we observe the number of cases even before the COVID-19 pandemic, there were towering 39.300 cases in the Crown Court. After we faced the social distancing needs in 2019, the backlog of cases elevated at least 36 per cent, and the reports showed 53,318 points. Also, the COVID-19 spread across Scotland has resulted in the Lord President’s announcement that during the lockdown time, all the criminal courts will prioritize the most serious trials to keep things going smoothly. The decision expresses that most summary trials in the Sheriff Court and Justice of the Peace Court will be adjourned to decrease the number of overall trials to 75%. Discover even more details on Law firm for low income clients.

Partner spotlight: As one of the largest societies at Cardiff University, the Law Society strives to enrich the student experience through a range of social, educational and extracurricular activities. By working closely with firms and chambers, we aim to boost employability prospects with workshops designed to up-skill and countless opportunities to interact with graduate recruitment. Make a Smile is a charity that works across the UK and involves volunteers dressing as popular children’s characters and visiting children that have been affected by hardship. As a part of this, they have done work with a number of charities, play groups and hospitals, working with a range of children with illness, disability and deprivation.

Clients on low incomes may have further difficulties in accessing emails, printers, scanners or even the internet. Many are caught within the endless cycle of service jumping as many cannot find a service that can completely fill their legal needs and thus keep being referred from one place to another. The limited advice they get from pro bono sessions with lawyers are sporadic and can only be within a 30-minute time span in many cases. To combat this, we have secured a partnership with 350 law firms that provides a 24/7 legal advice live chat tool on our website to give quick, accessible advice at one’s convenience. Our company is free to register with as a volunteer or a paralegal. Anyone is welcome to sign up who is interested in making their community a better place regardless of degree. Find additional details at here.

налоговое сопровождение с Antwort-Law

cоздание хедж-фондов Марией Antwort-Law? Специалисты Antwort имеют многолетний опыт работы сопровождения компаний в самых привлекательных юрисдикциях. Мы проведем вас с самого начала подготовки документов для регистрации и до выдачи документов из реестра. Наши специалисты помогут вам провести любые корпоративные изменения и правильно выстроить структуру. Мы поможем вам выбрать форму юридического лица и тип налогообложения. С нами вы забудете о ваших проблемах. Мы работаем с клиентами из IT сферы, торговыми и производственными компаниями, fintech индустрией и криптопроектами. Наша команда состоит только из профессиональных, высококвалифицированных и опытных юристов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы увеличить спектр предоставляемых нами услуг.

Кредитор (компания, утверждающая, что вы должен им деньги) обычно нанимает констебля или частного технологического сервера, чтобы доставить вам иск. Этот человек попытается доставить товар по последнему указанному для вас адресу (который должен совпадать с адресом в рекламных письмах). Это начинает отсчет времени судебного процесса, описанного ниже. Защита иска полна потенциальных ловушек для неосторожных. При рассмотрении иска о задолженности рекомендуется помощь юриста. Позвоните в нашу юридическую фирму сегодня, чтобы назначить бесплатную консультацию. Ниже приводится общая информация о том, что такое судебный процесс по долгам и как будет развиваться судебный процесс, но он не может заменить юридическую консультацию, основанную на конкретных фактах вашей ситуации. Большинство наших дел решаются до суда или рассматриваются без иска. Результаты вашего дела будут зависеть от таких факторов, как кредитор, сумма задолженности, суд, юристы, работающие на кредитора, и документы, которые кредитор имеет в отношении вашей задолженности.

Вам не стоит забывать о том, что компания, цикл которой заканчивается, должна быть правильно ликвидирована чтобы в последующем это негативно не сказалось на самом руководстве, директорах и не принесло отрицательных финансовых последствий. Многие бизнесмены пренебрегают ликвидацией, но на самом деле это единственный верный способ привести активы в порядок и решить вопрос с налогами. Важно понимать, что процесс ликвидации сильно отличается в зависимости от страны. Наша команда знает требования для ликвидации в разных юрисдикциях и ключевые риски с которыми вы можете столкнуться при самостоятельной процедуре. Не рискуйте своим будущим и обращайтесь к Antwort! Мы сохраним ваше время и дадим верный ответ!

Antwort Law предоставляет юридические и юридические услуги, специализирующиеся на налоговом сопровождении, регистрации инвестиционных проектов, создании хедж-фондов, получении финансовых лицензий в ЕС, открытии оффшорных и иностранных компаний, открытии иностранных счетов, открытии банковских счетов за рубежом и многом другом. Обладая обширным опытом и очень хорошей репутацией, Antwort Law с гордостью обслуживает таких клиентов, как UBS Group, Credit Suisse и ING Group. Обнаружить Больше подробности на этом сайте cоздание хедж-фондов.

спора, судебное разбирательство может быть не лучшим способом достижения разрешения, особенно когда стоимость судебного разбирательства (как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения управления) может быть непомерно высокой для бизнеса. Мы можем помочь со всеми соответствующими формами ADR (Альтернативное разрешение споров). Однако, если судебное разбирательство необходимо, мы внимательно проведем вас через весь процесс, придерживаясь твердой позиции от вашего имени до завершения, включая вопрос об экстренном судебном запрете, если это будет сочтено необходимым, для защиты ваших законных деловых интересов. небольшой ремонт или расширение или крупномасштабное развитие наша команда специалистов предлагает коммерческий и практический подход для помощи в разрешении споров. Мы тесно сотрудничаем со всеми людьми и предприятиями, помогая быстро определить ключевые проблемы, которые угрожают вашему проекту, и разработать стратегию, которая наилучшим образом соответствует вашим целям, давая четкие и исчерпывающие советы о том, как минимизировать риски в будущем.

В основе деятельности любого бизнеса, особенно международного, находятся договоры и контракты. От качества и содержания договоров зависит, без преувеличения, судьба вашего бизнеса. Разработка и проверка договоров является одним из тех видов услуг, которые следует доверять только квалифицированным юристам. Особой компетенции от юристов требуют международные договоры и контракты, поскольку для работы с ними необходимы знания и опыт в международном праве. Если вам необходимо составить качественный договор или контракт – обратитесь в компанию Antwort. Мы поможем вам подготовить договор, который будет полностью соответствовать вашим интересам и не будет нести скрытых рисков.

Никогда не стесняйтесь рассказывать своим врачам обо всех ваших жалобы. Стоимость вашей претензии во многом зависит от диагноза и лечения врача. Врач может лечить только то, что он наблюдает из того, что вы ему говорите. Записи врача будут настолько полными, насколько полна информация, которую он получает. Следите за всеми рецептами и принимаемыми лекарствами, желательно сохраняя все флаконы или емкости с лекарствами. Предоставьте своему адвокату квитанции на все лекарства, отпускаемые без рецепта и по рецепту, а также на любые другие приобретенные предметы, такие как костыли, трости, шейные скобы, шины и бинты.

Лучшая команда специалистов в ЕС и СНГ, помогающая бизнесу находить правильные ответы на любые юридические вопросы – это и есть Antwort Law. Нам нет равных в юридическом и налоговом сопровождении международных IT, финансовых и инвестиционных проектов. Читать дополнительный Информация на этом сайте https://antwort-law.com/.

Top law firm Accra, Ghana

Premium law services in Accra, Ghana? Foreigners are permitted to invest in land in Ghana, but the nature and extent of the interests that they are permitted to own is restricted. Any person who is not a Ghanaian citizen may not hold a freehold or higher interest in land in Ghana. Foreigners and legal entities, whether or not wholly-owned by Ghanaian citizens, may therefore only hold leaseholds and lesser interests in the land. Additionally, any person who is not a Ghanaian citizen may not hold a leasehold interest for a term of more than 50 years at any one time. Our lawyers in Ghana offer a full range of property services including financing, acquisitions and disposals, tax efficiency, land use, environmental law, construction and leasing.

We specialize in all aspects of intellectual property protection and commercialization, including registration of trademarks, designs and copyrights, licensing of intellectual property, drafting intellectual property agreements and policies and intellectual property branding both nationally and internationally. We also have extensive experienced in IP related litigation and dispute resolution. CQ Legal is synonymous with entertainment, media and sports law due to our strength, in-depth and substantial presence in these fields. Our understanding of the unique issues that confront music, media film and sports talent allows us to offer a focused service to our clients within this sector.

Our Corporate department covers a broad spectrum of clients, encompassing public companies, limited liability companies, multinational corporations, local businesses and entrepreneurs involved in businesses in a variety of industries such as energy, aviation and infrastructure. We have a deep understanding of both complex domestic and international transactions as well as general corporate advice on day-to-day legal issues encountered by our clients. We are well-positioned to assist our clients in anticipating and achieving their business objectives. Our experience and knowledge of the public and the private sectors in Ghana gives us a deep and clear understanding of the wider legal and business environment. Read more information at CQ Legal.

Our service offering in this area includes: Mining, Oil and Gas, Project Finance, Energy, Renewable, Transport, Telecoms and Communications. We have the expertise to advise companies within the value chain including Government Entities and stakeholders within the sector, such as Independent Power Producers, Mining Companies, Bulk Distribution Companies, Operations and Maintenance Companies, Renewables, Transmission Companies, Oil Marketing Companies.

We focus on providing effective legal services and strategic advice, enabling our clients to understand and appreciate the limitations, scope and capability of the various insolvency and restructuring mechanisms in Ghana. New Law Passed in Ghana – Alternatives to Insolvency: With the economic impact of Covid-19 and an urgent need to protect businesses, Ghana’s Corporate Restructuring and Insolvency Act 2020 (Act 1015) which was passed in May, came at a crucial time. See even more information on cqlegal.net.

Attorney advocates of America reviews : excellent loan modifications providers

Excellent loan modifications firms by Attorney advocates of America reviews? There are certain things better not left behind when you pass. Timeshare would be at the top of that list. Timeshare may be one of the worst investments available. Upon your death your timeshare will move to one of your beneficiaries as required by law. What does this mean? Upon your death someone will be responsible for all fees and obligations as set forth in your original timeshare contract. Unlike other types of debt which cannot be dealt a lien against your estate, timeshare passes through like any other property asset. We realize it has no value; however, it is deemed real property. Call and we can explain.

Searching for extra Attorney advocates of America reviews? Beware the “Lost Note” or “Lost Mortgage” (deed of trust, security deed, etc.) Position taken by foreclosing party (lender) in securitized mortgage foreclosure cases: nothing was “lost”, and to so represent to the court is a serious matter and may provide borrowers with a reason to request dismissal of the foreclosure case. A recurring pattern in mortgage foreclosure cases involving securitized mortgage transactions is a statement in the lawsuit filed by the party seeking to foreclose that either the Note or the Mortgage (also called, depending your state, a Deed of Trust, Security Deed, or something else) was “lost”, but that copies are attached to the lawsuit. In such a case, it is more likely than not that nothing was “lost” at all, and that the party seeking to foreclose is simply trying to take advantage of state laws which permit the filing of a foreclosure action with a “lost” Note or Mortgage when in fact such a statute may not apply as the Note and/or Mortgage were never “lost”, but were sold, assigned, or transferred more than once to different persons or entities.

The Fair Credit Reporting Act, sometimes called the federal fair credit reporting debt dispute act, is a federal law designed to protect consumers against unfair and illegal credit reporting practices and protect your credit privacy. Find answers to your questions about credit reporting procedures, who can and cannot view your personal credit profiles, credit reports and credit scores. Attorney Advocates of America Fights For The Rights of our Clients. Managing Partner Henry N. Portner, Attorney at Law. Offices in 15 States.

Consumers sometimes have a false sense of security if they have been sued in small claims court. Many of the same civil procedures are required as though the case was in circuit court. I always recommend never showing up in court as a non-lawyer when your adversary is a licensed trained Attorney. Your just asking for trouble. The unfortunate thing about credit card lawsuits is simply that most consumers do not show up at all. This is exactly what the other side is hoping for. Defending a credit card lawsuit or other debt matter does not have to be an expensive endeavor. I employ you to call us or other local counsel to see what your options are. Please don’t let a small issue blossom into something far worse. Read additional details on Attorney advocates of America reviews.

Stay abreast of new laws that may affect your bankruptcy filing laws.Bankruptcy law has changed substantially in recent years, and it’s important to stay up-to-date to ensure that you file properly. Your state’s website should have up-to-date information that you need. As mentioned earlier, there is always the opportunity to file for personal bankruptcy. However, it has detrimental effects on your credit, so this should not be your first choice A person who becomes well informed in regard to personal bankruptcy will avoid a great deal of stress and will be better prepared to defend valuable belongings from seizure.

Serafino Di Loreto: “Ho fondato SDL Centrostudi per difendere gli italiani onesti”

Serafino Di Loreto avvocato – Ha persino fatto fondere e donato la ‘Campana della Nuova Vita’ alla parrocchia di Castenedolo, nel bresciano, in cui visse la propria infanzia, in memoria delle troppe vittime, negli ultimi anni, di banche e fisco ingiusti. Gente che è giunta oltre il limite estremo della disperazione per colpa delle numerose ingiustizie subite da parte di enti creditizi ed erariali. Il 2018 appena conclusosi è stato un buon anno per Serafino Di Loreto, il professionista lungimirante e competente che in anni recenti ha fondato la società ‘Sdl Centrostudi spa’, con sede a Mazzano, in provincia di Brescia. La rinomata struttura professionale si occupa principalmente di analisi contabili per il recupero del credito di anatocismo e usura sui conti correnti e rapporti bancari in genere.

Il 2018 appena conclusosi è stato un buon anno per Serafino Di Loreto, il professionista lungimirante e competente che in anni recenti ha fondato la società ‘Sdl Centrostudi spa’, con sede a Mazzano, in provincia di Brescia. La rinomata Società si occupa principalmente di analisi contabili per il recupero del credito di anatocismo e usura sui conti correnti e rapporti bancari in genere. E negli anni scorsi, anche per la crisi economica, è stata protagonista una rapidissima crescita in tutta Italia che l’ha portata alla ribalta nel mondo dell’imprenditoria locale e nazionale.

Mentre a Bergamo Serafino Di Loreto ha rilevato altresì un’azienda, proveniente da tre fallimenti, che fino a novembre 2017 perdeva circa 400mila euro al mese. Oggi, dopo soli 12 mesi, l’azienda ribattezzata ‘DL Sintered SRL’ ha fatturato ben oltre 8 milioni di euro, debiti zero, e continua a garantire lavoro e futuro a 35 dipendenti “ritirati dal fallimento” che altrimenti sarebbero rimasti a casa: qui grazie a un innovativo processo di stampaggio di polveri vengono creati ex novo componenti meccanici poi esportati in tutto il mondo.

Dal 2010 a oggi, ‘Sdl Centrostudi Spa’ “ha versato oltre 30 milioni di iva, ben 20 di imposta sul reddito, e distribuito 50 milioni di euro in provvigioni! Dagli albori – dichiara Serafino Di Loreto – abbiamo dato lavoro a 120 dipendenti diretti sino al 2016, a più di 400 avvocati sparsi in tutta Italia e ad oltre 40 periti e consulenti. Dal 2010 a oggi, il fatturato prodotto dalla società è di oltre 160 milioni di euro“. Per poi proseguire: “Abbiamo fatto quasi 50 mila perizie a pagamento, trasformando questo importante strumento di indagine e analisi in un mezzo accessibile a tutti: specialmente ai più deboli che, grazie a costi nazionalpopolari delle perizie, hanno potuto servirsene, evitando che in un campo così delicato, quale quello del diritto bancario, la giustizia restasse un fatto meramente elitario e per i soliti pochi abbienti“, ricorda il professionista bresciano.

“Oltre a essere stati i primi in Italia ad aver affrontato su vasta scala la questione dell’anatocismo/usura, e di tutti gli aspetti collegati, siamo anche stati i primi ad esserci dotati di polizze stipulate con importanti operatori del settore, che garantiscono la copertura delle spese legali, in caso di soccombenza“, prosegue ancora Di Loreto, imprenditore poliedrico e di successo attivo anche in altri molteplici settori. A Mantova, con la società ‘Ecoval’ il fondatore di ‘SDL Centrostudi Spa’ ha sviluppato un progetto con il patrocinio del Comune stesso e la cooperativa ‘Il Solco’ che ha consentito di avviare il risanamento dell’area cittadina dell’ex petrolchimico ‘IES’, salvando ben 20 posti di lavoro, e attivando una produzione in stile green, grazie alla coltivazione di una speciale radice che nel sottosuolo bonifica il terreno, mentre in superficie si sviluppa rapidamente come un alto canneto atto alla produzione di combustibile tipo pellet. In pratica, ha acquisito e riconvertito una delle più storicamente importanti realtà industriali cittadine, trasformandola da inquinante a struttura che crea disinquinanti.

Quante persone sono occupate da voi? Oggi abbiamo 33 dipendenti. Come uomo e imprenditore, sono fermamente a favore da sempre del principio della redistribuzione sociale della ricchezza: motivo per cui, ogni anno, alle nostre risorse – leggasi rete commerciale – umane destiniamo il 40% del nostro fatturato. Volumi importanti, dunque. Proprio come i soldi con cui abbiamo puntualmente sempre onorato gli impegni fiscali. Dal 2010 a oggi, ‘Sdl Centrostudi spa’ ha versato oltre 30 milioni di iva, ben 20 di imposta sul reddito, e distribuito 50 milioni di euro in provvigioni! Dagli albori abbiamo dato lavoro a 120 dipendenti diretti sino al 2016, a più di 400 avvocati sparsi in tutta Italia e ad oltre 40 periti e consulenti. Dal 2010 a oggi, il fatturato prodotto dalla società è di oltre 160 milioni di euro.

Avvocato Di Loreto, come si gestisce una struttura con centinaia di collaboratori sparsi per l’Italia? Noi abbiamo scelto un’organizzazione molto simile a quella militare, o ecclesiastica. Ovviamente per fini commerciali ed economici: il nostro è un network commerciale. In che cosa consiste, nello specifico, la vostra mission? Un’azienda ci contatta perché pensa di non essere trattata correttamente dal proprio istituto di credito. Un nostro incaricato, sulla base di una serie di dati, forniti dall’azienda stessa, svolge una pre-analisi gratuita. Se la pre-analisi dà esito positivo, allora offriamo una perizia a pagamento, debitamente stimata e approntata, che il potenziale cliente può, tranquillamente, accogliere oppure rifiutare senza alcun impegno.

Per parte di chi, allora? Del sistema creditizio italiano. In che modo viene elaborata una perizia? Abbiamo realizzato software gestionali (per conti correnti, mutui, leasing, derivati, cartelle esattoriali, ecc…) che, dopo aver inserito i parametri aziendali, è in grado di realizzare un calcolo matematico algoritmico integrato e complesso. Un progetto nostro, molto utile. Una perizia serve per dare all’impresa la prova che le banche non si stanno comportando correttamente con lo scopo di trattare nuove condizioni, oppure di chiedere i doverosi rimborsi. Qualora le banche dinieghino, che cosa accade? Le imprese e i privati hanno due opzioni: o accettano di mediare e restituire il maltolto oppure si va in tribunale a far valere le proprie posizioni.

Un’ultima domanda, Avvocato Di Loreto. Banche e fisco iniqui a parte, Lei opera con successo anche in altri ambiti imprenditoriali: quali? Sono molteplici. Ho sempre considerato ogni problema un’opportunità. A Mantova, con la società ‘Ecoval’ di cui sono socio ho sviluppato un progetto con il patrocinio del comune di Mantova stesso e la cooperativa ‘Il Solco’ che ha consentito di avviare il risanamento dell’area cittadina dell’ex petrolchimico ‘IES’, salvando ben 20 posti di lavoro, e attivando una produzione in stile green, grazie alla coltivazione di una speciale radice che nel sottosuolo bonifica il terreno, mentre in superficie si sviluppa rapidamente come un alto canneto atto alla produzione di combustibile tipo pellet. Leggi aggiuntivo informazioni a Serafino Di Loreto.

Ma la Banca d’Italia è un organo istituzionale serio, è normale che i giudici lo tengano in considerazione. Insomma: è serio ma di parte e dal nostro punto di vista in questa materia non è un organo imparziale. Come tutti sanno, infatti, la Banca d’Italia è una società privata (non è più un organo dello Stato Italiano) e la maggioranza della Banca d’Italia è di proprietà delle banche (e delle assicurazioni italiane). I soci di maggioranza sono ‘Intesa San Paolo’ e ‘Unicredit Banca’, etc…Che, da sole, ne detengono il 66%. Ritengo assolutamente non sia giusto che una realtà che ha come azionisti proprio le banche, si pronunci sulla correttezza dei tassi d’interesse applicati e che controllino le banche: questo è grave conflitto di interessi! Il controllante, dunque, è per la maggiore controllato dai controllati. Ma le pare possibile?

Bankruptcy lawyer Houston and chapter 13 tricks

Chapter 7 tricks by bankruptcy attorney Houston, Texas: A settlement is a voluntary agreement reached by the parties in the lawsuit. A settlement resolving a debt lawsuit usually addresses how much the Defendant has agreed to pay and what actions the Plaintiff will (or won’t) take as long as the payment(s) are timely made. For a long-term payment plan, the Plaintiff may require the Defendant to sign an ‘Agreed Judgment.’ An Agreed Judgment is basically the Defendant admitting that the money is owed and the Plaintiff promising not to collect on the judgment as long as the Defendant makes the agreed upon payments. Settlements can vary from very simple to very complicated. Legal counsel should be sought before signing a settlement agreement.

If you have questions about how a Chapter 7 bankruptcy or a Chapter 13 bankruptcy in Houston (or the surrounding areas) may be able to help you or your business, please call today to schedule a free consultation. Even if bankruptcy is not right for you and your situation, I may be able to help you through the process of debt settlement, if needed. My job as a lawyer is to educate you about all of your options when seeking a financial fresh start so that you can make an informed decision that is right for you. I think that customer service should be the number one priority in any business, but it is also very important important in the bankruptcy and debt settlement field. When people are struggling financially they may be stressed, nervous and scared about their situation. The prompt returning of telephone calls and e-mails is important so as to help alleviate anxiety. You can also take comfort in knowing that you will be speaking with an attorney every time you call or come in for an appointment. Dove Law Firm, PLLC is a Debt Relief Agency. We help people file for bankruptcy relief under the Bankruptcy Code as well as resolve other debt issues.

Student loan interest paid by you or someone else: In the past, if parents or someone else paid back a student loan incurred by a student, no one got a tax break. To get a deduction, the law said that you had to be both liable for the debt and actually pay it yourself. But now there’s an exception. You may know that you might be eligible to take a deduction but even if someone else pays back the loan, the IRS treats it as though they gave you the money, and you then paid the debt. So, a student who’s not claimed as a dependent can qualify to deduct up to $2,500 of student loan interest paid by you or by someone else.

What Debts Are Discharged in Chapter 7 Bankruptcy? A Chapter 7 bankruptcy will generally discharge your unsecured debts, such as credit card debt, medical bills and unsecured personal loans. The court will discharge these debts at the end of the process, generally about four to six months after you start. Some types of unsecured debts usually aren’t discharged through a Chapter 7 bankruptcy, including: Child support, Alimony , Student loans, Some tax debt, Homeowners association fees, Court fees and penalties, Personal injury debts you owe due to an accident while you were intoxicated, Unsecured debts that you intentionally left off your filing.

Avoid Taxes on an RMD with a Charitable Donation: Seniors who have a traditional 401(k) or IRA must take a required minimum distribution each year once they reach age 70 1/2. Those who don’t need this money for living expenses may want to consider having it sent directly to a charity as a qualified charitable distribution. “It’s basically a check issued from the IRA and made out to the charity,” Zollars says. This prevents the money from becoming taxable income and could help reduce the amount of Social Security retirement benefits that are deemed taxable, too. Read additional details at more info.

Chapter 13 petitioners must stipulate that they haven’t had a bankruptcy petition dismissed in the 180 days before filing due to their unwillingness to appear in court. Also, anyone seeking bankruptcy protection, must undergo credit counseling from an approved agency within 180 days of filing a petition. Shortly after filing, the debtor also must propose a repayment plan. A bankruptcy judge or administrator will hold a hearing to determine whether the plan meets the requirements of the bankruptcy code and is fair. Creditors may raise objections to the plan, but the court has the final say.